Løten kommune

Løten kommune har dagaktivitetstilbud for personer med demens på Lillehov 4 dager pr. uke. Mandag og onsdag er det tilbud for yngre med demens ( fortrinnsvis for de under 65 år, som er fysisk spreke – 3 plasser hver dag), og på tirsdag og torsdag for mennesker med demens i alle aldre (6 plasser hver dag).                                                                       
Tilbudet er ett kommunalt tilbud ( det søkes på kommunens eget søknadsskjema) og det legges vekt på enkle, naturlige aktiviteter som f.eks. gåturer i nærområdet og skogen, innhøsting i kjøkkenhagen, kontakt med dyr, musikk og sang, tilberedning av felles måltider, baking, og snekring. Aktivitetene tar utgangspunkt i årstid, interesser og dagsform. Det aller viktigste er det sosiale samværet og naturligvis massevis av humor!

For mer informasjon:

  • Demenskoordinator i Løten kommune Guro Brenden tlf. 941 34 354
  • Lillehov,  Ingunn Sigstad Moen tlf. 950 49 637.

Solskker web