Om Lillehov

Lillehov er en Inn på tunet-gård, som ligger 1,5 km fra Løten sentrum i retning mot Rokosjøen.

Vi har en tilrettelagt folkehelsesti langs jordet og i skogen. Stien er åpen for alle, og går i utkanten av dyrket mark. Den er skiltet i sammenheng med stiene i skogen rundt, slik at det er mange små runder å velge mellom. Vi brøyter og gruser stien vinterstid, slik at den skal være lett tilgjengelig også på dårlig føre. Rundt stien er det satt opp en laftekoie i samarbeid mellom Lillehov, Helselaget i Løten (Nasjonalforeningen for folkehelsen) og HHT ( Hamar og Hedemarken Turistforening). Vi har også egen gapahuk som ligger pent ved siden av vår egen lille dam, hvor vi håper å få besøk av ender og andre vannfugler etterhvert.

Vi holder til i et restaurert bryggerhus på gården, som inneholder bl.a. en vedfyrt bakerovn, kjøkken og spisekrok, og som innbyr til aktiviteter av forskjellige slag.Gården har ulike smådyr som varierer litt fra år til år. Det kan være kaniner, høner, utegriser m.m. Det har vært dagaktiviteter på gården siden 2004.                                                  .