Stange kommune

Stange kommune har dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens på Lillehov mandag og onsdag ( 3 plasser hver dag). Dette tilbudet startet opp januar i 2014. Tilbudet  er fortrinnsvis for de under 65 år, og som er fysisk spreke. Aktivitetene legger spesielt vekt på fysisk aktivitet, sosialt samvær og felles måltider, og andre aktiviteter på gården relatert til årstiden.

For mer informasjon – ta kontakt med:

  • Demenskoordinator i Stange Silje Gillund tlf. 625 62080 eller 481 23 077.
  • Lillehov; Ingunn Sigstad Moen tlf. 950 49637.